..

 

De doelstelling van DSHC is het ondersteunen van arme gezinnen in Câmpina en omgeving in Roemenië. Tweemaal per jaar reizen wij naar Câmpina om een helpende hand te bieden.

 

 

De hulp aan Câmpina is in 1990 gestart.

Om deze een structureel karakter te geven is hiertoe in 1995 de Diaconale Stichting Hulp Câmpina (DSHC) opgericht.

DIACONALE STICHTING HULP CÂMPINA (Societatea Diaconală “Ajutor Câmpina”, România)

 

Câmpina

In verband met de coronamaatregelen in Roemenië en de landen op onze route zal dit najaar de bezorging van de voedselpakketten opnieuw door onze contactpersoon in Câmpina worden verzorgd.

Sinds drie jaar geeft onze secretaris aan te willen stoppen met zijn activiteiten voor DSHC. Velen zijn gepolst om de secretarisfunctie op zich te nemen. Ook in onze berichtgeving zijn daar regelmatig oproepen voor verschenen. Helaas zonder het gewenste resultaat.

Ook de voorzitter heeft  aangegeven op termijn te willen stoppen en zijn er een paar kandidaten gevraagd om de functie over te nemen, wederom zonder succes.

De vaste chauffeur is inmiddels na jarenlange trouwe hulp gestopt. Zijn vele activiteiten rondom de hulptransporten zijn lastig op te vangen binnen het bestuur.

Onlangs heeft het bestuur om bovengenoemde redenen het besluit genomen de Diaconale Stichting Hulp Câmpina op termijn op te heffen. Een exacte datum is nog niet bekend; eerst zullen we ervoor zorgen dat de reserves besteed worden aan de doelstellingen van onze stichting.

 

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

 

 

Geeft u ons ook steuntje in de rug?

IBAN NUMMER:

NL89INGB0007234327