..

 

De doelstelling van DSHC is het ondersteunen van arme gezinnen in Câmpina en omgeving in Roemenië. Tweemaal per jaar reizen wij naar Câmpina om een helpende hand te bieden.

 

 

De hulp aan Câmpina is in 1990 gestart.

Om deze een structureel karakter te geven is hiertoe in 1995 de Diaconale Stichting Hulp Câmpina (DSHC) opgericht.

DIACONALE STICHTING HULP CÂMPINA (Societatea Diaconală “Ajutor Câmpina”, România)

 

Nieuws uit Câmpina

 

Ook in Roemenië is een lockdown tengevolge van het corona-virus. Daarom is onze voorjaarsreis daarheen geannuleerd, maar toch waren onze Roemeense contactpersonen bereid om de voedselpakketten bij de groothandel in Câmpina op te halen met de bedoeling om “onze” gezinnen van het gewenste pakket te voorzien.

Tot half mei kon die verdeling niet plaatsvinden, omdat niemand zonder geldige reden de straat op mocht, maar inmiddels zijn de maatregelen ook in Roemenië wat versoepeld en na duidelijke afspraken met de politie kunnen Ovidiu en Bogdan de weg op, met inachtneming van diverse voorzorgsmaatregelen.

Verscheidene personen komen het pakket – na een telefonische melding – bij Ovidiu ophalen, bij anderen wordt het aan huis afgeleverd.

Hoe deze actie verder gaat verlopen, daar zullen we u z.s.m. over informeren.

 

 

Geeft u ons ook steuntje in de rug?

IBAN NUMMER:

NL89INGB0007234327